Facebook Twitter
dosuperb.com

Cách Chọn Trình Cài đặt Cho Các Tấm Pin Mặt Trời Của Bạn

Đăng trên Tháng Hai 23, 2024 bởi Damion Poeling

Với sự triển khai hoàn toàn mới của các khoản tín dụng thuế liên bang khổng lồ, các chương trình công ty con và đo sáng ròng, việc sử dụng năng lượng mặt trời là thực tế. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể chọn trình cài đặt cho hệ thống?

Cài đặt hệ thống của tôi

Như với bất kỳ phần chính nào trong nhà của bạn, việc cài đặt một nền tảng năng lượng mặt trời phải được thực hiện bằng cách của một chuyên gia. Hầu hết các chương trình tín dụng và giảm thuế yêu cầu cài đặt chuyên nghiệp và không hành động có thể dẫn đến việc tăng lợi ích. Tóm lại, bạn có thể tìm thấy lý do thực tế và kinh tế để có được nó đúng.

Mặc dù một nền tảng năng lượng mặt trời nhất thiết phải là một loại sản xuất điện, nhưng bạn không được cho rằng mọi thợ điện đều biết chính xác như thế nào để cài đặt. Trong thực tế, hầu hết thường không. Thay vào đó, bạn có thể đi đến một trang web thích hợp như Solarcompanies.com để có được các doanh nghiệp ở một tiểu bang, tìm kiếm trên mạng hoặc chỉ đơn giản là lấy danh sách điện thoại. Ở các bang như California, các trình cài đặt rất phong phú trong khi các địa điểm khác có thể cần một chút săn bắn.

Khi bạn đã định vị các trình cài đặt tiềm năng, hãy đảm bảo rằng bạn hỏi một số câu hỏi. Thường không chọn giá thấp nhất hoặc đầu tiên bạn khám phá. Sử dụng ý thức tốt của bạn và hỏi chính xác các câu hỏi tương tự bạn sẽ cho bất kỳ nhà thầu nào cài đặt một cái gì đó trên nhà của bạn.

Câu hỏi đầu tiên được hỏi là nếu trình cài đặt có thực sự, thực sự, đã cài đặt các hệ thống trước đó, bao lâu và chỉ trong bao nhiêu năm? Bạn không muốn một tân sinh viên xử lý cài đặt của bạn. Trải nghiệm cài đặt là điều cần thiết bởi vì các thành phần nhất định của các hệ mặt trời đã trở nên độc đáo, đặc biệt nếu bạn buộc phải vào hệ thống lưới cho một công ty chương trình máy tính. Trong trường hợp bạn đang buộc vào, hãy chắc chắn rằng trình cài đặt có kinh nghiệm thực hiện các cài đặt như vậy, không chỉ đưa ra các tấm năng lượng mặt trời.

Câu hỏi thứ hai cần đặt ra là nếu công ty cài đặt được cấp phép. Hầu hết các trình cài đặt năng lượng mặt trời chắc chắn sẽ cần thiết để có giấy phép của thợ điện. Liên hệ với bảng điện Hawaii để hỏi về trình cài đặt thực sự là một bước đi khôn ngoan. Đối với một vài khoản giảm giá của tiểu bang, bạn thậm chí có thể cần sử dụng một trình cài đặt có giấy phép đặc sản của nhà thầu năng lượng mặt trời. Một lần nữa, Hawaii Electrical Board sẽ có thể giúp bạn một bàn tay đặc biệt này.

Điều này có thể nghe có vẻ hơi khó hiểu, vì vậy hãy chuyển sang cách dễ dàng và đơn giản để tìm trình cài đặt. Khi nghi ngờ, liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của một người. Nhiều nhà sản xuất có một bản tóm tắt các trình cài đặt được phê duyệt. Hoặc thậm chí, họ thường có thể đưa ra các khuyến nghị về các thực thể khác nhau xử lý công việc cho cá nhân bạn.